Întoarcere la pagina principală Numărul curent al revistei Satul Natal Informatii despre revista Satul Natal si Asociatia Nova International Aici puteti afla detalii despre modul în care ne puteti contacta Linkuri cãtre alte pagini web
ANUL IV - Aparitie trimestrialã - Nr. 11 - 2004
Revistă de cultură pentru sate editată de Asociaţia Nova Internaţional cu sprijinul: Episcopiei Argeşului şi Muscelului, Consiliului Local al Primăriei - Piteşti, Centrului Cultural din Piteşti
Pagina: Precedentă - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - Următoare

DIN SUMAR:

• Alexandru Mateevici «poetul limbii noastre»
• Întoarcerea fiului către sat • Interviu cu prof. dr. Adriana Rujan
Catrene umoristice - Ioan Nelu Vişan
• Mărturisiri - Radu Octavian Maier
Leonid Dimov - Poeme
• Miracole ale copilăriei - Denisa Popescu
• Profil - Valentin Crucianu - reportaj de Elisaveta Novac
• Din viaţa rromilor: Lungul drum al întoarcerii către nicăieri - Fevronia Novac - Canada
• Din legendele satului: Jidovul
• Păstorul satului - Prof. Cezar Bădescu
• Impresii despre satul natal
Din creaţiile copiilor de la Vultureşti
• Nichifor Crainic - Poeme religioase

- urmare din pagina 1 -

altă dată : ea ne-a ţinut, ea ne-a format ca naţiune, ea ne-a hrănit cultura modernă, ea s-a sacrificat în istorie, ea a fost batjocorită…Elitiştii de azi o dispreţuiesc. Dl. Alexandru George o urăşte cu o ură de mahalagiu bucureştean. Citeşte, te rog, articolul recent pe care l-a publicat în Ramuri împotriva lui Preda : pretext pentru a face procesul ţărănimii. După socoteala dlui Alex.George ţăranii au corupt cultura română şi, lăsaţi să intre în oraşele noastre, au corupt şi oraşul românesc. De aici ni se trage tot răul. Ca să vezi cum se înlănţuie lucrurile. (…)

« …Ţăranii de-adevăratelea mă îndo-iesc că mai sunt.Dar mai păstrează ei măcar o parte din codul moral ţărănesc ? Mai au ei cum zicea Moromete « ce să-şi înveţe copiii » ? (A.G).

Lumea aceea nu mai există. Comunismul a distrus-o. Rarii supravieţuitori au dispărut în ultimii ani. Copiii şi nepoţii lor nu mai vor să fie ţărani. Şi, la drept vorbind, nici nu mai pot. Pământul nu-i mai poate hrăni. S-au schimbat şi mentalităţile. E altă istorie, e altă tipologie.

«În ariergarda avangardei»
(convorbiri cu Andrei Grigor),
Ed. Univers Enciclopedic, Buc. 2004”


[top]

NOVA INTERNATIONAL ASSOCIATION’S CALL FOR FUNDING

The Association NOVA International kindly requests your assistance in supporting to enhance the opportunity for the elite students from the villages to pursue a high school education in a better school in the city. The living expenses including housing, meals, books and transportation) are $500.00 per year. The association selects 10 students every year.

The Association NOVA International promotes the elite students from the villages, helping them to reach high standards of achievement. The Association tries to support the foundation and re-foundation of the libraries in the villages, where the resources are very poor, the foundation of artistic and cultural clubs, where students have the opportunities to learn foreign languages and become familiar with computers and internet. These new resources will help students’ perspective on the world, preserve the cultural identify and help the Romanian village to grow and develop.

If you are interested in supporting our humanistic project, please send money to the account number 2511.1-11844.1/ Rol at the Romanian Commercial Bank (Banca Comerciala Romana), Filiala Judeteana Arges fiscal code: 13717520.

For more questions or concerns, please feel free to contact the Association NOVA International at the following address:

ASOCIATIA NOVA INTERNTIONAL (ANI) isi desfasoara activitatea in
Pitesti - 0300, B-dul Republicii, Bloc D5b,
Sc. E, Ap. 21, Et. 6,
mobil : 093996206

Thank you for your assistance and support!


[top]

Revistă de cultură pentru sate editată de Asociaţia Nova Internaţional cu sprijinul:

Episcopiei Argeşului şi Muscelului,
Consiliului Local al Primăriei - Piteşti,
Centrului Cultural din Piteşti


[top]

Imagini din aceastã paginã