Întoarcere la pagina principală Numărul curent al revistei Satul Natal Informatii despre revista Satul Natal si Asociatia Nova International Aici puteti afla detalii despre modul în care ne puteti contacta Linkuri cãtre alte pagini web

Apel cãtre fiii satelor
Si cãtre românii de pretutindeni

Prin programul pe care-l lansãm, dorim sã ne întoarcem cu o întreagã lume cãtre rãdãcini, cãtre acel spatiu miraculos care se numeste copilãrie, care se numeste sat. Dorim, cu puterile noastre adunate la un loc, sã investim în capital uman, în inteligenta pe care, neglijând-o, o putem risipi ori pierde si asta ar însemna stingerea treptatã a tuturor frumusetilor dãtãtoare de energii, care ne-au fost reazem. Scopul asociatiei noastre este cultural, educativ si de protectie si izvorãste din solidaritate socialã pozitivã.
Copilul plecat din sat peste ani si ani se întoarce cãtre locul natal ca spre un paradis regãsit. Se întoarce cãtre pãrinti ori cãtre amintirea lor. Se întoarce lângã lumea veche si nouã, unde-si cautã clipa de liniste. Se întoarce însã si cãtre copilul nãpãstuit, care azi nu-si mai poate împlini visul de zbor cãtre o altã conditie a vietii, visul de a deveni profesor, doctor, preot, veterinar, agronom s.a. De aceea facem un emotionant apel cãtre fiecare fiu al satului, plecat în lume si devenit astãzi om de vazã, sã acorde suport financiar pentru studii liceale unui copil bun la carte, din satul în care s-a ivit ori dintr-un oricare alt sat românesc sufocat de sãrãcie. Faptele noastre bune vor da glas înalt vesniciei. Binele rãmâne lucrul cel mai liber al personalitãtii umane, iar în cazul în care el devine un element dinamic, nu te lasã sã mori. Cioran, profetul iubit al unei întregi generatii de tineri care si-au asumat, ca si el, exilul ca destin, scria cu mare tristete despre imaginea fals oribilã, nedreaptã si dispretuitoare a României în Europa civilizatã si sugera cã nu se poate vorbi rãu despre sãrãcie, dar, în acelasi timp, aceastã lume nu poate fi iubitã dacã nu este suficient ajutatã pentru a traversa desertul cãtre o oazã de nãdejde.
Telul imediat al acestui demers este sprijinirea copiilor dotati si sãraci spre a putea sã urmeze liceul în scolile de elitã din orase, costurile ridicându-se anual la suma de 500 $ ( cãmin, cantinã, rechizite, transport), fiind vorba de un numãr de zece copii în acest an. Reînfiintarea bibliotecilor sãtesti si scolare, a cluburilor culturale unde copiii si tinerii satelor sã învete limbile strãine de circulatie, cu precãdere engleza si franceza, a cercurilor de desen ori de creatie, de informaticã, spre a învãta sã se conecteze pe internet, spre a putea sã se integreze în spirit si în culturã lumii oraselor, lumii evoluate si sã pãstreze identitatea culturalã a satului românesc care este peren.

[top]

NOVA INTERNATIONAL
ASSOCIATION’S CALL FOR FUNDING

The Association NOVA International kindly requests your assistance in supporting to enhance the opportunity for the elite students from the villages to pursue a high school education in a better school in the city. The living expenses including housing, meals, books and transportation) are $500.00 per year. The association selects 10 students every year.
The Association NOVA International promotes the elite students from the villages, helping them to reach high standards of achievement. The Association tries to support the foundation and re-foundation of the libraries in the villages, where the resources are very poor, the foundation of artistic and cultural clubs where students have the opportunities to learn foreign languages and become familiar with computers and internet. These new resources will help student’s perspective on the world, preserve the cultural identify and help the Romanian village to grow and develop.
If you are interested in supporting our humanistic project, please send money to the account number 2511.1-11844.1/ Rol and 2511.1-1844.2 USA – at the Romanian Commercial Bank (Banca Comerciala Romana), Filiala Judeteanã Arges, fiscal code: 13717520.
For more questions or concerns, please feel free to contact the Association NOVA International at the following address:
ASOCIATIA NOVA INTERNATIONAL (ANI)
Pitesti - 0300, b-dul Republicii,
bloc D5b, sc. E, ap. 21, et. 6,
Mobile Phone: 0723996206
e-mail: novac@cyber.ro

Thank you for your assistance and support!

[top]