Din sumar

Bătrânii copaci sunt coloanele cerului, când îi veţi doborî pe toţi, firmamentul se va coborî peste voi
Despre creaţia lumii vizibile
Programul educaţional Piky
Elogiul apei - elogiul vieţii
Mesajul umanist al şcolii
Strigătul copiilor către oamenii mari: Cruţaţi natura, atmosfera, solul şi apa!
Din literatura popoarelor indigene - Canada. Legenda familiei urs şi Podul Zeilor
Fratele nostru, Pământul
Analiza textului literar
Pustiul... undeva, el ascunde o fântână
Cu sete beau făptura Ta de rouă


Revistă editată de
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL
cu sprijinul Consiliului Local
al Primăriei Piteşti
şi al Episcopiei Argeşului şi Muscelului

 
     
     
 

Website realizat şi întreţinut de Valentin ENACHE (mail - website) © 2004,
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL,
Piteşti, Argeş, Romania

 
     

Cu sete beau făptura Ta de rouă

Daniel Turcea

Întruparea

Picătura
cea din rouă
nimeni n-o vedea cum vine

numai raza
negrăită
din vechime

adâncime
pogora într-însa
rază

de departe
din vechime

ce atinge
înviază

Epifania

mai mult
decât viaţa

decât lumina
Mângâietor

mai sus
mai adânc
mai aproape

cuvintele precum o torţă
într-o mare de flăcări arzând

apă
şi duh

sânge
şi apă

cuvânt
şi viaţă

Cuvânt

văz-duh

sunt pulberea drumului
pleoapă
aproape mormânt

fie
Iubirea
în noi să încapă
sfânt, sfânt, sfânt

*

sunt ţări, dar mai ales locuri
aşezări la marginea apelor
un om
gata să intre
şi-n casă
icoana
sau numai un gest
o mirare

numai descrierea
întregii lumi
ar putea
fi începutul

*

martor splendorii
văd în adâncul tău
simţi, sub oglinda oricărui
lucru, de neatins

dar cine poate a-ngropa lumina
ce-nconjoară cu apele-i un cer
ca pe un nufăr care îşi deschide
mulţimea lui de pleoape înăuntru

izbăvire

mi-e cearcăn
al marii-ncercuiri, o picătură
ce se prelinge înapoi în chipul apei
în urma setei
în adânc

     
 

Înapoi susÎnapoi la pagina anterioarăTipăreşte această pagină