Din sumar

Bătrânii copaci sunt coloanele cerului, când îi veţi doborî pe toţi, firmamentul se va coborî peste voi
Despre creaţia lumii vizibile
Programul educaţional Piky
Elogiul apei - elogiul vieţii
Mesajul umanist al şcolii
Strigătul copiilor către oamenii mari: Cruţaţi natura, atmosfera, solul şi apa!
Din literatura popoarelor indigene - Canada. Legenda familiei urs şi Podul Zeilor
Fratele nostru, Pământul
Analiza textului literar
Pustiul... undeva, el ascunde o fântână
Cu sete beau făptura Ta de rouă


Revistă editată de
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL
cu sprijinul Consiliului Local
al Primăriei Piteşti
şi al Episcopiei Argeşului şi Muscelului

 
     
     
 

Website realizat şi întreţinut de Valentin ENACHE (mail - website) © 2004,
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL,
Piteşti, Argeş, Romania

 
     

ANALIZA TEXTULUI LITERAR

I. Proza - consideraţii generale

1. Scurtă prezentare a epocii şi biografiei scriitorului;
2. Geneza operei literare (condiţiile în care s-a născut);
3. Explicarea titlului, motivarea alegerii de către scriitor;
4. Natura literară a operei (gen, specie);
5. Editura, anul apariţiei, etc.

II. Structura operei literare

A. Tema, aspectul general de viaţă tratat;

a) tema este în directă legătură cu destinul, acţiunile şi comportamentul social al personajelor;
b) probleme de examinat la temă;
- este verosimilă (poate fi adevărată);
- ce l-a determinat pe autor să aleagă tema respectivă?
- tema a fost tratată de alţi autori?
- importanţa temei;
c) Evidenţierea ideilor de bază.

B. Subiectul operei literare

1. Scurtă prezentare a subiectului cu sublinierea momentelor importante (expoziţie, intrigă, desfăşurarea acţiunii, punct culminant, deznodământul);
2. Stabilirea acţiunii principale; intersectarea cu acţiunile secundare sau paralele);
3. Stabilirea planurilor unor acţiuni.
Notă: Poeziile lirice nu au subiect, acţiune.

C. Studierea personajelor

1. Identificarea personajelor principale, se motivează de ce sunt principale.
2. Stabilirea legăturilor dintre personaje, trăsăturile lor comune;
3. Analiza individuală a personajelor cu evidenţierea procedeelor de tipizare şi individualizare;
4. Caracterizarea personajelor se va face ţinându-se seama de:
- faptele şi vorbele personajului ce se analizează:
- părerea despre sine a personajului;
- părerea autorului, directă şi indirectă, despre personaj.

Notă: Totul să se bazeze pe cât posibil pe texte, citate.

D. Mijloacele principale de caracterizare folosite de autor, limba, obiceiurile, gesturile, ticurile, îmbrăcămintea, numele, mediul

- Trăsăturile sufleteşti şi fizice;
- Funcţia educativă.

III. Studiul formei operei literare

1. evidenţierea unităţii dintre fond şi formă;
2. faptul că arta constituie o reflectare artistică a realităţii;
3. Mijloacele de exprimare: naraţiunea (vioaie, greoaie, ton, forţă de evocare);
Descrierea (tablouri, portrete, mijloace de realizare);
Dialogul (spontan, spiritual, captivant, dinamic etc.).

IV. Stilul şi limba scriitorului.

     
 

Înapoi susÎnapoi la pagina anterioarăTipăreşte această pagină