Din sumar

Bătrânii copaci sunt coloanele cerului, când îi veţi doborî pe toţi, firmamentul se va coborî peste voi
Despre creaţia lumii vizibile
Programul educaţional Piky
Elogiul apei - elogiul vieţii
Mesajul umanist al şcolii
Strigătul copiilor către oamenii mari: Cruţaţi natura, atmosfera, solul şi apa!
Din literatura popoarelor indigene - Canada. Legenda familiei urs şi Podul Zeilor
Fratele nostru, Pământul
Analiza textului literar
Pustiul... undeva, el ascunde o fântână
Cu sete beau făptura Ta de rouă


Revistă editată de
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL
cu sprijinul Consiliului Local
al Primăriei Piteşti
şi al Episcopiei Argeşului şi Muscelului

 
     
     
 

Website realizat şi întreţinut de Valentin ENACHE (mail - website) © 2004,
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL,
Piteşti, Argeş, Romania

 
     

Pustiul…, undeva, el ascunde o fântânã

Antoine de Saint-Exupery

„Micul prinţ”, fragment, XXIV

Ne găseam în cea de-a opta zi de când rămăsesem în pană prin pustiu şi, în timp ce ascultam povestea cu neguţătorul, sorbisem şi cel din urmă strop al proviziei mele de apă.

- Vai! i-am spus micului prinţ, sunt foarte frumoase amintirile tale, dar eu încă nu mi-am reparat avionul, nu mai am nimic de băut şi aş fi la rându-mi fericit de-aş putea porni în linişte spre o fântână !

- Prietena mea, vulpea…zise el.

- Dragul meu băiat, nu mai e vorba de vulpe !

- Cum aşa ?

- Pentru că avem să murim de sete…

El nu mă înţelesese. Îmi răspunse:

- E bine să ai un prieten, chiar dacă e să mori. Eu unul sunt tare bucuros că m-am împrietenit cu o vulpe.

„Nu-şi dă seama de primejdie, mi-am spus. Lui niciodată nu-i e foame şi nici sete. Pentru el e de ajuns un strop de soare…”.

El însă se uită la mine şi-mi răspunse, chiar la ceea ce gândeam:

- Şi mie mi-e sete… Să căutăm o fântână…

Mă încercă o moleşeală: n-are nici un rost să cauţi o fântână, la voia întâmplării, prin pustiul fără de sfârşit. Cu toate acestea, pornirăm la drum.

Şi merserăm astfel ore de-a rândul, tăcuţi, până când se lăsă noaptea şi începură să se aprindă stelele. Eu le zăream ca printr-un vis, căci, din pricina setei, mă cuprinsese o uşoară fierbinţeală. Cuvintele micului prinţ îmi jucau în minte:

- Adică şi ţie ţi-i sete? l-am întrebat.

El însă nu mi-a dat răspuns la întrebare. Atât a zis:

- Apa mai poate fi bună şi pentru suflet…

Nu înţelegeam ce vrea să spună, dar tăcui…Ştiam prea bine că nu trebuia să-i pun întrebări.

Ostenise. Se aşeză. M-am aşezat şi eu alături. Şi, după o tăcere, mi-a mai spus :

- Stelele sunt frumoase, datorită unei flori pe care nimeni n-o vede…

Eu i-am răspuns: „De bună seamă”, şi m-am uitat, fără să mai spun nimic, la undele nisipului bătut de lună.

- E frumos pustiul !…adăugă el.

Şi era adevărat. Întotdeauna mi-a fost drag pustiul. Te aşezi pe o dună de nisip.

 

Nu vezi nimic. Nimic nu se aude. Şi cu toate acestea, ceva străluceşte în liniştea lui…
- De aceea e frumos pustiul, zise micul prinţ, fiindcă, undeva, el ascunde o fântână…

Mă uimii că înţeleg dintr-o dată această tainică strălucire a nisipului. Pe vremea când eram copil, locuiam într-o casă străveche şi spunea legenda că acolo s-ar afla ascunsă o comoară. Bineînţeles că nimeni nu i-a dat de urmă niciodată, poate nici n-a căutat-o nimeni. Ea însă fermeca întreaga casă. Casa mea, din adâncul inimii, ascundea o taină.

 

     
 

Înapoi susÎnapoi la pagina anterioarăTipăreşte această pagină