Întoarcere la pagina principală Numărul curent al revistei Satul Natal Informatii despre revista Satul Natal si Asociatia Nova International Aici puteti afla detalii despre modul în care ne puteti contacta Linkuri cãtre alte pagini web

ANUL II - Aparitie trimestrialã
Nr. 5 - Octombrie, Noiembrie, Decembrie 2002
Editatã de Asociatia Nova International cu sprijinul EPISCOPIEI ARGESULUI SI MUSCELULUI
Ilustratii: Cercul de Artã „Pui de vultur“, Vulturesti - Arges

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Din sumar:

Calinic Argatu - „Traditia dãtãtoare de întelepciune“
Apel cãtre fiii satelor
Interviu cu dl. Corneliu Zeana, presedinte al Miscãrii Europene
Nichifor Crainic - „Cântecul potirului“
Întoarcerea fiului cãtre sat
„Puii de vultur“ învatã sã zboare
Scriitori români cu satul în glas - Ion Marin Iovescu
Pr. arh. Teofil Pãrãianu - conferinta de la Pitesti
Vasile Novac - „Bãlcescu si tãranii“
Cântece de stea - culese de Anton Pann

Fevronia Novac
Secole de copilãrie

Devenitã lecturã obligatorie pentru o gamã de discipline, cartea lui Philippe Aries L’enfant et la famille sous l’ancien régime (Copilul si viata familialã în timpul vechiului regim), Paris, Plon, 1960 (Seuil, 1973), propune o viziune ingenioasã a conceptului de copilãrie, cãruia autorul îi reproduce istoria, de la începuturile pe care le plaseazã în secolele XVI-XVII. Aries urmãreste reprezentarea copilãriei de-a lungul secolelor si, analizând opere de artã si inscriptii funerare, sugereazã cã nici un concept al copilãriei nu era prezent în Evul Mediu, de exemplu, unde copiii nu au fost reprezentati, pânã în secolul al XII-lea. Chiar când încep sã fie reprezentati, copiii sunt înfãtisati ca mici adulti. În secolul al XIII-lea, copiii - sau mai degrabã adolescentii - încep sã aparã în artã sub formã de îngeri (p. 53-56). În epoca goticã apare copilul înfãtisat gol, încarnând personaje alegorice, cum ar fi sufletul sau moartea (56-57). În secolul al XIV-lea, copilul Iisus si Fecioara Maria încep sã aparã în artã, iar mai târziu, pânã în secolul al XVII-lea, tot alegoricã e reprezentarea copilului în picturã, sculpturã sau tapiserie, ca si în iconografia laicã din secolele al XV-lea-al XVI-lea, unde copilul simbolizeazã vârstele vietii sau anotimpurile (58).
Doar în secolul al XVI-lea încep sã aparã scene domestice din viata copiilor, care, fãrã sã descrie exclusiv viata acestora, îi reprezintã la joacã sau în bratele mamelor etc. (59). Aries conchide cã, în Evul Mediu, copiii participau la viata familialã fãrã sã beneficieze de un statut special fatã de adulti. Mai târziu, copiii au fost reprezentati în artã metaforic, pentru gratia, seninãtatea si pitorescul pe care le degajau. Portretul copilului apare în secolul al XV-lea. În rarele reprezentãri pe care le cunoaste copilul în Evul Mediu, el nu e înfãtisat ca o persoanã realã, ci în mod alegoric. Începând cu secolul al XVII-lea, portretele copiilor se înmultesc (70).
Aries afirmã deci cã, înainte de secolul al XVI-lea, copiii nu erau considerati copii. Copilul era rar botezat în tãri crestine si era considerat, în epoca medievalã si pânã în secolul al XVII-lea, ceva amuzant, dar de care nu trebuie sã te atasezi prea mult, mortalitatea fiind ridicatã. La vârsta de 7 ani, în Evul Mediu am fi fost deja considerati adulti. Copiii lipsesc din reprezentãrile artistice ale Evului Mediu, iar când încep sã fie pictati, ei sunt reprezentati ca adulti de talie minusculã, semãnând mai degrabã cu piticii.
Adolescenta e o altã vârstã care nu exista în Evul Mediu, cãci, de la o vârstã fragedã, copiii începeau sã munceascã si deveneau responsabili. As vrea sã notez, în treacãt, cã acest fenomen se perpetueazã astãzi în lume, unde nenumãrati copii sunt supusi exploatãrii. Exemplul cinic cel mai la îndemânã, tradus în context umoristic pentru amuzamentul spectatorilor din tãrile industriale, apare ca argument în serialele comice de la televiziunea americanã: o adolescentã se bucurã de a fi gãsit o pereche de încãltãri Nike la pret redus si sora ei o anuntã cã încãltãrile cu pricina se gãsesc în sold pentru cã sunt fãcute de mânute de copii din vreo tarã în curs de dezvoltare.
Dar nu trebuie sã mergem asa de departe geografic ca sã descoperim exploatarea copiilor, care sunt obligati sã munceascã de la o vârstã fragedã. Generatia pãrintilor nostri reprezintã un caz semnificativ. Sãrãcia si lipsurile obligau copiii sã munceascã de la cea mai fragedã vârstã, cu atât mai mult cu cât familiile lor erau nevoiase si nu puteau nici sã îi trimitã la scoalã. Încã în zilele noastre, copiii sunt deseori considerati proprietatea pãrintilor si, în multe tãri din lume, copilul nu are drepturi legale. Chiar în tãrile unde aceste drepturi existã, o mare distantã separã litera legii de aplicarea ei.
Conceptul de proprietate a copilului e foarte important, pentru cã el se repercuteazã la o scalã socialã largã. De câte ori nu sunt tratate ca niste copii persoane dintr-o clasã socialã diferitã (fiind tutuite, de exemplu), ca si, în francezã, persoanele apartinând minoritãtilor vizibile. La noi, rromii sunt supusi aceluiasi tip de discriminare, care îi dã „românului get beget“ un sentiment de superioritate.
Aries se referã în treacãt si la scolarizarea obligatorie, apãrutã cu scopul sã împiedice crima si alte probleme sociale care rezultau din fenomenul somajului în tãrile industriale, care nu mai reuseau sã angajeze tinerii. De unde conceptul de scoalã ca o formã de detentie. Scolarizarea bãietilor era deja frecventã la sfârsitul secolului al XVI-lea si începutul secolului al XVII-lea (86), dar mult mai tardivã pentru fete, apartinând, bineînteles, claselor sociale privilegiate.
Necesitatea educatiei se leagã, în gândirea lui Aries, de aparitia vietii private, un semn al modernitãtii. Educatia era înteleasã ca necesarã copilului pentru a-l pregãti pentru viata adultã, de unde „carantina“ scolii. Familia asigura, prin educatie, o functie moralã si spiritualã cresterii copilului (313). Grija acordatã binelui copilului reprezintã un sentiment nou, exprimat de iconografia secolului al XVII-lea: sentimentul familiei. Copilul trebuie pregãtit pentru viata durã care îl asteaptã o datã ce iese din protectoratul familiei si scoala capatã rolul de a performa aceastã pregãtire neplãcutã.
Ca sã extrapolez pe marginea conceptului de scolarizare ca formã de control social, trebuie sã observ cã, în America de Nord, scoala a devenit o importantã sursã de profit, ceea ce a dus la presiunea prelungirii studiilor. Pentru a-si asigura un post cât de cât decent, tinerii se vãd nevoiti din ce în ce mai mult sã obtinã o diplomã de studii postuniversitare. Prelungirea scolarizãrii în societatea nord-americanã reprezintã un simptom al obsesiei cu perpetuitatea copilãriei. Dacã la 7 ani copiii erau considerati adulti în Evul Mediu, la peste 30 de ani adultii nu sunt cu totul absolventi ai vreunei scoli, iar conceptul de educatie permanentã (lifelong learning) contribuie si el la imaginea populatiei contemporane: copii care au nevoie de educatie toatã viata. Ca sã ne adaptãm unei lumi internationale din ce în ce mai omogene, ca rezultat al globalizãrii, trebuie sã cãpãtãm noi cunostinte, pentru a rãspunde unor nevoi create de multe ori în mod artificial.
O datã cu aparitia copilãriei, asistãm la proliferarea teoriilor despre copil si copilãrie, dar tot ne lipseste o conceptie filosoficã satisfãcãtoare a copilãriei, care sã o defineascã în relatie cu viata adultã. Conceptul inocentei defineste copilãria ca vârsta umanã si a umanitãtii. Copilului i se ascund evenimentele care sunt considerate ca apartinând lumii adultilor. În loc sã fie tratati cu sobrietate si sã li se spunã adevãrul despre nastere sau moarte sau despre alte evenimente mai greu de comunicat chiar si între adulti, copiilor li se vorbeste cu vocea pitigãiatã si li se îndrugã tot felul de istorii imaginate pentru propria lor „protectie“, pentru „binele“ lor.
În zilele noastre, societatea occidentalã, mai ales, ne trateazã pe toti ca pe niste copii, difuzeazã emisiuni de facturã înduiosãtoare si trateazã temele serioase în mod superficial, pentru a ne „proteja“, de data asta de cunoastere. Dacã e sã îl credem pe Aries cã în Evul Mediu copilãria nu exista (teorie de altfel contestatã recent de un numãr de istorici), lumea noastrã contemporanã pare cã nu cunoaste altã vârstã. Copilãria a devenit o obsesie culturalã, pe când bãtrânetea e cu totul ignoratã si valorile ei, respectate în anumite societãti, nu reprezintã nimic în Vestul individualist. Bãtrânii nu sunt reprezentati în cultura pop, care e cea mai influentã la ora actualã în lumea vesticã, si sunt izolati, închisi în case de bãtrâni. Nu participã decât sporadic la viata copiilor sau nepotilor. Copiii, dimpotrivã, sunt atât de populari cã se vãd chiar folositi de cãtre diverse companii pentru publicitate. Bebelusii nu vând numai produse pentru uzul lor, iar adolescentele vând produse pentru adulti si sunt îndemnate sã se îmbrace si sã se machieze ca niste persoane adulte, sexy. De la 7 ani, unele fetite se cântãresc zilnic si îsi pun restricãii la mâncare, ca sã nu depãseascã o anumitã greutate, pentru a se conforma la imaginea propusã de cultura de consum la care participã, pe când, în alte pãrti ale lumii, nenumãrati copii mor de inanitie. Societãtile occidentale sunt constiente cã prosperitatea lor vine cu un pret: exploatarea societãtilor cu o istorie mai putin favorabilã, dar nu fac nimic sã amelioreze situatia. În America de Nord, mass-media deplânge obezitatea copiilor care consumã produse alimentare umflate cu hormoni si nu mentioneazã copiii care suferã de foame în sânul acestor societãti extrem de bogate. Copiii nord-americani sunt si ei victime ale unor interese economice si ale lipsei de educatie. Copilãria, trãitã în tãri avansate economic sau nu, e dificilã si cartea lui Aries ne ajutã sã întelegem cã era inexistentã în anumite perioade istorice si sã ne întrebãm dacã ea existã în mod adecvat astãzi si dacã, în loc sã o trãim la vârsta la care e definitã de specialisti, nu o trãim mai degrabã ca adulti, când suntem stãpâni pe propria viatã si ne permitem, din când în când, sã trãim si sã ne „prostim“ ca niste copii, pentru a compensa lipsuri trecute.

[top]

Colind la fereastrã

…Ci-mi astept pe Dumnezeu,
Sã mi-l ospãtez si eu
Cu vin rosu-ovãsit,
Dumnezeu fie sosit.
Intrã-n casã dupã masã,
Gãsi-n casã masa-ntinsã
Si pe masã vadra plinã
Si sedea de-ospãta,
Sedea azi si sedea mâine,
Sãptãmâna, luna plinã.
Dacã luna se-mplinearã
Dumnezeu afar iesearã,
Sus la cer se ridicarã,
Lasã-n casã sãnãtate
Si prin case bogãtate.

Cules din Tara Lovistei
de Constantin Vâlceleanu
Valeriu Anania – CERURILE OLTULUI


[top]

Imagini din aceastã paginã

Andreea Ioana Bezdedeanu - Vine. vine Mos Crãciun