Din sumar

Petru Cercel - Imn
P.S. Calinic - Episcop al Argeşului
şi Muscelului: Veşnicia de zi cu zi

Interviu cu profesoara
Olimpia Tănase

Clubul micilor căutători de folclor
din Modoia

Ion Bratu - Ciuleandra -
o strămoaşă îndepărtată a Drăgaicei

Adina Elena Mocanu -
portret artistic

Noul interes cinematografic pentru
Nordul canadian. Două filme despre
inuiţi - Fevronia Novac

Tradiţii ale satului la Florica -
Prof. Cezar Bădescu

Vraja colindelor -
Prof. Elena Camelia Sighiartău

Mesagerii satului - Jean Dumitraşcu
Legenda lupului cioban -
Elisaveta Novac

Vasile Voiculescu - Colinde


Revistă editată de
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL
cu sprijinul Consiliului Local
al Primăriei Piteşti
şi al Episcopiei Argeşului şi Muscelului

 
     
     
 

Website realizat şi întreţinut de Valentin ENACHE (mail - website) © 2004,
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL,
Piteşti, Argeş, Romania

 
     

MESAGERII SATELOR

Jean Dumitraşcu

Filmul satului românesc se derulează de patru ani prin intermediul „Asociaţiei Nova Internaţional” şi prin revista „Satul Natal”, iar mesajele din mediul rural sosesc din ce în ce mai optimiste. În zariştea luminii, de pe crestele munţilor, de pe umerii colinelor, ori din cuiburile câmpiei, creşte o lume nouă din vechi rădăcini, din acelaşi pământ a cărui brazdă a fost răsturnată de veşnicii, lângă doina de bucurie şi de tristeţe. Este lumea copiilor ce vine să exprime prin vers, prin cântec, ori prin penel, frumuseţea neamului creator de cultură aleasă, frumuseţea sufletului veşnic ce poartă cu el specificul unei naţii care a dăinuit din vremuri adânci şi care se încrâncenează să dăinuiască prin tot ce are mai frumos şi mai trainic. „Suntem şi vom fi totdeauna neam de ţărani. scria Liviu Rebreanu prin urmare destinul nostru ca neam, ca Stat şi ca putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul ţăranului. Dar mai atârnă în aceeaşi măsură de felul cum va fi utilizat şi transformat acest aur în valori eterne.”

Proiectul „Satul românesc contemporan” S.O.S. şi-a propus, din anul 2001, să întoarcă o întreagă lume către rădăcini, către acel spaţiu miraculos care se numeşte copilărie, care se numeşte sat. Pe majoritatea dintre noi ne leagă de sat copilăria. Că nu întâmplător ajutorul material pentru realizarea acestui proiect a venit în bună măsură, din partea lumii oraşului. Nu întâmplător, spre a investi în capital uman, în inteligenţă şi talent, s-au ataşat acestui demers personalităţi din diverse categorii: politice, culturale, bancare şi medii de afaceri, ce au dovedit înţelegere pentru scopul cultural, educativ şi de protecţie a valorilor umane. Sprijinul acordat de-a lungul anilor pentru apariţia revistei „Satul Natal”, pentru înfiinţarea de cluburi de pictură şi creaţie literară în numeroase sate din Argeş, pentru , pentru înfiinţarea primului Muzeu al Copilului din ţară, la Corbeni şi publicarea pliantului muzeului în trei limbi, pentru apariţia cărţii-album de poezie în limbile română şi franceză „Copii în sat de basm” „Les enfants dans le village de conte”, coboară din solidaritate sufletească pozitivă, din dorul de copilărie, din dragostea de sat, şi nu în ultimul rând, din patriotism. Astfel proiectul cultural în discuţie, după cum ne mărturiseşte inţiatoarea lui, Elisaveta Novac - a fost sprijinit material şi moral de către: Consiliul Local şi Primăria Piteşti, Consiliul Judeţean Argeş, domnii Constantin Nicolescu, Valeriu Nicolescu şi Tudor Pendiuc personalităţi politice, Tef Grup STP, Sucursala Arpechim Piteşti, S.C. Axa Prospect S.A., S.C. Lisa Trading S.A., S.C. Vlăsia, S.R.L, Daperom Grup Auto, S.N.P.Petrom S.A, Fundaţia „Dinu Pillat”, S.C. Zeus S.A., Protoeria Piteşti şi, de asemenea, Episcopia Argeşului şi Muscelului. „Prin acordarea de sprijin unei idei generoase ne simţim în conştiinţa colectivă a lumii din care provenim. Implicaţia tuturor porneşte dintr-un impuls lăuntric, sufletesc, care face să ne plasăm în centrul orizontului vast al frumuseţilor încă nedescoperite. Tindem ca fiecare sat să se individualizeze, să rămână el însuşi prin valorile caracteristice. Tindem să trăim în dimensiunea lumii moderne fără distanţarea de valorile tradiţionale, de cultura vieţii, de regulile existenţei la sat şi de tradiţii. Intrăm în Europa cu o moştenire spirituală de înaltă ţinută estetică şi morală” ne mai spune d-na Elisaveta Novac.

„Mesagerii satelor”, copiii din cercurile de artă şi pictură din Vultureşti, Albeşti şi Corbeni, Valea Cireşului Teleorman, din satele dintre Prut şi Dunăre, au participat prin creaţiile lor publicate, atât în cartea album amintită mai sus, cât şi în „Copiii lui Lerui Ler” colinde - la o manifestare culturală de excepţie, care a avut loc la sediul Uniunii Scriitorilor din România.

Joi, 18 noiembrie orele 13, „Sala cu oglinzi” a Uniunii Scriitorilor din România

s-a transformat într-un spaţiu mirific, devenind neîncăpătoare pentru zecile de artişti care au expus cele mai frumoase tablouri de inspiraţie rurală, spre delectarea participanţilor. Au fost de faţă scriitorii : Mihai Negulescu, Eugenia Tudor Anton, Costache Anton, Radu Cârneci, Joseph Bologh secretar al Uniunii Scriitorilor şi numeroşi invitaţi. Alături de copii, coordonatorii lor, doamna profesoară Valeria Tofan artist plastic şi domnul învăţător Ion Mateescu. Participanţii, nu puţini la număr, au fost impresionaţi de această inedită întâlnire cu mesagerii satului de azi. Un bogat ştand a găzduit cărţi reprezentative ale scriitorilor argeşeni şi reviste din Argeş. Am apreciat prezenţa radioului Bucureşti, care a realizat şi ulterior a transmis un amplu interviu, şi prezenţa a mai multor jurnalişti din capitală. De la Piteşti au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor de cultură precum domnul Sevastian Tudor - director al Direcţiei de Cultură Argeş, care a fost şi purtătorul de mesaj al Consiliului Judeţean Argeş şi al Consiliului Local al Primăriei Piteşti, domnul Liviu Martin consilier al aceleaşi instituţii, scriitorul Marin Ioniţă, poeta Denisa Popescu de la Centrul Cultural din Piteşti, Adina Răducanu elevă, cunoscută de către cititorii din admirabilele eseuri literare şi scriitoarea Elisaveta Novac. După consumarea unui bogat protocol oferit de Prefectura Piteşti, care a o pus la dispoziţie şi un autocar pentru transport, s-a vizitat târgul de carte „Gaudeamus”, un alt eveniment de excepţie pentru micii locuitori ai satelor, care vor fi revenit pe meleagurile lor cu amintiri de neuitat.

Ideea pentru care şi-a unit eforturile atâtea instituţii politice şi culturale este aceea că sufletul satului bate alături de lumea care creează valori, de lumea scriitorilor şi de aceea a cărţii. Copiii satelor, alături de cei de la oraşe îşi vor face drum către carte, singura care zideşte suflete şi luminează vieţi. Cărţile sunt cărămizi pentru zidirea lumii, spuneau corifeii Şcolii Ardelene, iar noi, cei de azi, milităm pentru acest adevăr.

Cu acest prilej, s-a anunţat un nou eveniment de importanţă naţională ce va fi organit la Piteşti, de către toate instituţiile de cultură şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş şi Consiliului Local al Primăriei Piteşti, în luna octombrie 2005, şi anume Festivalul de cultură şi artă sub genericul „Scriitori români cu satul în glas”.

     
 

Înapoi susÎnapoi la pagina anterioarăTipăreşte această pagină