Din sumar

Petru Cercel - Imn
P.S. Calinic - Episcop al Argeşului
şi Muscelului: Veşnicia de zi cu zi

Interviu cu profesoara
Olimpia Tănase

Clubul micilor căutători de folclor
din Modoia

Ion Bratu - Ciuleandra -
o strămoaşă îndepărtată a Drăgaicei

Adina Elena Mocanu -
portret artistic

Noul interes cinematografic pentru
Nordul canadian. Două filme despre
inuiţi - Fevronia Novac

Tradiţii ale satului la Florica -
Prof. Cezar Bădescu

Vraja colindelor -
Prof. Elena Camelia Sighiartău

Mesagerii satului - Jean Dumitraşcu
Legenda lupului cioban -
Elisaveta Novac

Vasile Voiculescu - Colinde


Revistă editată de
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL
cu sprijinul Consiliului Local
al Primăriei Piteşti
şi al Episcopiei Argeşului şi Muscelului

 
     
     
 

Website realizat şi întreţinut de Valentin ENACHE (mail - website) © 2004,
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL,
Piteşti, Argeş, Romania

 
     

Petru Cercel

Imn

Stăpâne, Domn pe-adânc şi în văzduhuri,
Tu, ce-ai făcut pământ şi cer şi mare,
Pe om din lut şi nevăzute duhuri ;
Tu, care din fecioară întrupare
Ai vrut să iei, Părinte preaputernic,
Ca să-nviezi şi să ne dai iertare ;
Tu, ce vărsând-ţi sângele cucernic
Ai sfărâmat a iadului tărie
Şi l-ai legat pe diavolul nemernic ;
Tu, ce-ai deschis a Ta împărăţie
Şi blând Te-arăţi şi milostiv cu mine,
Spre-a-mi face Raiul veşnică moşie ;
Ascultă, Tată, ruga mea ce vine
La Tine, arzătoare şi plecată,
Tu, ce-ai fost om ca să mă-nalţi la Tine.
Cum voi plăti, Stăpânul meu vreodată
Atâtea bunuri mie hărăzite,
Şi ce-aş putea să-ţi juruiesc răsplată ?
Mă-mbelşugaşi cu daruri nesfârşite,
Fiind nevrednic eu, şi cu-ndurare
M-ajuţi mereu, mă-ndrepţi din căi greşite.
Tu nu pui preţ pe-averi şi pe odoare,
Pe perle, nici pe pietre nestemate,
Căci tot ce e, e-al Tău Stăpâne mare.
De Tine-au fost făcute-n lume toate,
Şi omul mârşav nici cu-n pai subţire
Să se fălească-a fi al său nu poate.
Cu o bătaie d-aripi, cu-o privire
Chiverniseşti şi-ndrepţi orice făptură,
Şi cerul şi tărâmul de sub fire.
Plăcute-astfel de jertfe nu-ţi mai fură,
Alt dar decât o inimă curată
Şi închinată Ţie cu căldură,
Şi toţi să te mărturisească, Tată,
Drept Domn al Israelului, cel care
L-a înecat pe Faraon odată.
Tu vrei doar faptă bună şi-nchinare
Şi toţi să Te slujim, căci şti în minte
Şi-n inimă ce-ascunde fiecare.
E mică plata ce ne-o ceri, Părinte,
Şi n-o-mplinim pe toată cu dreptate,
Dar tot ne vrei moşteni ai slavei sfinte.
Prea multă dragoste şi bunătate
Arăţi spre noi, căci cu nesocotire
O preţuim, şi numai cu păcate
Răspundem la a ta milostivire
Şi-al Tău judeţ cu care plin de fală
Călăuzeşti cu bine-ntreaga fire.
Cu multă neştiinţă şi greşeală
Noi ne trudim să-ţi dăm în închinare
O inimă plecată cu sfială,
Dar, bieţi de noi, greşim fără-ncetare
În faţa Ta, puternice-Mpărate,
Şi-ţi risipim averea-n desfătare.
Pân' ce ursitele ne-nduplecate
Vor rupe-al anilor mei fir subţire,
Îmi iartă, Doamne, grelele păcate
Şi-atât de mare ai milostivire
Spre mine, sluga Ta cea vinovată
Ca să trăiesc cu Tine-n nemurire.
Şi fă-mă, Doamne, vrednic de răsplată,
Nu-mi da pedeapsă după-a mele vine,
Ce trec măsura ce-ar fi fost iertată.
Greşit-am, Tată, milă ai de mine,
Aprinde-mi sufletul şi mă învaţă,
Şi fă să vin alături de Tine.
Tu, ce eşti cale, adevăr şi viaţă,
Ştiu că tot binele ce va să-mi vie
Mi-l va trimite sfânta Ta povaţă.
Ferice de voi fi ş-n bogăţie
De stare şi avere dă-mi putere
Cu spaimă mare să ţi-o-nchin tot Ţie.
Iar caznă când avea-voi şi durere,
Să fiu ca Iov cu straşnică răbdare
Şi să-ţi slujesc statornic îţi voi cere.
Orice ţi-e voia Împărate mare,
Nespus de mult mă bucură şi-mi place,
De-ar fi spre bine sau spre grea-ncercare.
Mi-e gândul doar la slujba ce voi face
Măriei Tale tot mereu, căci Ţie
Cel ce-Ţi slujeşte va trăi în pace
Şi va zbura la cer cu bucurie.

Poemă reprodusă de Stephano Guazzo, în volumul Dialoghi piacevoli Veneţia, 1586 ; preluată din cartea-album Cerurile Oltului de Valeriu Anania, editată la Episcopia Râmnicului şi Argeşului - Râmnicu Vâlcea,1990

Maica Domnului cu Pruncul, Doina Hlinka

Botezul, Doina Hlinka

     
 

Înapoi susÎnapoi la pagina anterioarăTipăreşte această pagină