Întoarcere la pagina principală Numărul curent al revistei Satul Natal Informatii despre revista Satul Natal si Asociatia Nova International Aici puteti afla detalii despre modul în care ne puteti contacta Linkuri cãtre alte pagini web

ANUL II - Aparitie trimestrialã
Nr. 3 - Aprilie, Mai, Iunie 2002
Editatã de Asociatia Nova International cu sprijinul EPISCOPIEI ARGESULUI SI MUSCELULUI
Ilustratii: Cercul de Artã „COLINARII“, Vrãnesti - Arges

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Din sumar:

Satul românesc contemporan SOS
Calinic Argatu - modelul Ion Pillat (111 ani de la nastere)
Interviu cu domnul Constantin Nicolescu - senator de Arges
Întoarcerea fiului cãtre sat
Un nou cerc de artã: COLINARII - Scoala Vrãnesti - Arges
Comuna Mihãiesti - între traditie si modernitate
Cãlusul argesean
Radu Gyr - poeme

SIMION MEHEDINTI
ADEVÃRATUL LUPTÃTOR PENTRU CREDINTÃ ESTE MARTOR,
NICIODATÃ ÎNVÃTÃTOR
CRESTINISMUL ROMÂNESC
- fragmente -

CARACTERISTICILE CRESTINISMULUI ROMÂNESC
ÎN LUMINA ETNOGRAFIEI SI A ISTORIEI

- Lipsa rãzboaielor confesionale în viata poporului român / Neutralitatea fatã de certurile dogmatice / Primatul sufletului / Arhaismul crestinismului românesc
- Simbioza între bisericã si stat, fãrã antagonism / Lipsa ereziilor si a ereticilor / Prezenta lui Iisus în folclorul national / Absenta pornirii spre rãzbunare
- Acceptarea suferintei ca mijloc de purificare moralã / Încrederea în biruinta binelui asupra rãului / Prioritatea frumusetii morale asupra justitiei formale

Fiecare neam are caracterul sãu mai mult ori mai putin rãspicat si menirea sa deosebitã. Geniul etic (întocmai ca si cel artistic) este un dar din nastere, iar aceastã constatare este adevãratã nu numai pentru indivizi, dar si pentru natiuni. (…) neamul din Carpati are fizionomia sa moralã, adicã „darul“ sãu deosebit în ce priveste conceptia despre rosturile vietii omenesti. Pietatea dacilor, relevatã încã din vechime (de Herodot, de Strabon si de altii), nu e o închipuire, ci un fapt real si „originar“. Pe acest fapt s-a întemeiat nuanta particularã a crestinismului românesc. Nu poti altoi vita-de-vie în boz, fiindcã „vita-de-vie învie, cea de boz, tot rogoz“. Fãrã dacismul zamolxean, n-am fi avut un crestinism carpatic atât de matur si omenos. [Impunerea crestinismului] a fost un lung sir de trepte de la adorarea unor zei de stat impusi cu de-a sila unui popor cucerit – cum s-a întâmplat uneori în Orient - ori de la orgiastic, bacanale si alte forme de captare neliberã din partea vreunui zeu – cum s-a întâmplat în sfera popoarelor Mediteranei – pânã la cea mai curatã slãvire a lui Dumnezeu si la alipirea fialã de Tatãl-ceresc, cum s-a petrecut la poporul din Carpati, care aduce uneori pe Dumnezeu pe pãmânt sub forma unui mosneag frumos si nemaivãzut de bun. În acel lung sir de trepte ale constiintei religioase, adicã ale socotelilor cu universul si cu eternitatea, poporul român are o pozitie vrednicã de cinste. Si, dupã cum e o lipsã de omenie sã fii brutal, adicã sã dai buzna în sufletul altuia, tot asa e o lipsã de demnitate omeneascã sã primesti a fi brutalizat – de oricine ar fi – în latura intimã a cugetãrii si a simtirii tale religioase.
Asadar, armonizare confesionalã cu altii – da, în mãsura în care lucrul este cu putintã; subordonare – nu, niciodatã si fatã de nimeni. Sã fie Biserica noastrã „soborniceascã si apostoleascã“ în ce priveste dogmele, dar în ceea ce priveste datinile nu poate si nu trebuie sã fie decât nationalã. Ceea ce a mãrturisit constiinta poporului nostru timp de atâtea secole, cum dovedeste folclorul nostru, lãudat si de strãini, si ceea ce a încununat apoi creatiunea artisticã a unui geniu ca Eminescu (unul dintre cei trei-patru poeti-filosofi ai omenirii) ne scuteste de a mai cãuta vreo orientare dupã socotelile fãcute de altii. El ne-a arãtat ca nimeni altul calea de urmat. Nu ne rãmâne decât sã continuãm a merge mai departe pe acelasi drum – [cel] al crestinismului nostru local. Altfel, a cãlca alãturi de urmele traditiei ar însemna originalitate „voitã“ si deci falsã, adicã o auto-osândire. În loc de o cântare din inimã, ne-am alege cu un cântec „din cap“, cum zic muzicantii – prin urmare cu ceva care nu miscã sufletul si nu însealã nici mãcar urechea.
Relevãm aceastã eroare, fiindcã nu numai scriitorii de o mãsurã obisnuitã, dar chiar si unele mari genii au fost amenintate de primejdia de a cânta uneori din cap. Nietzsche, de pildã, a acuzat pe însusi Dante de o oarecare nesinceritate literarã. Din cauza simbolismelor sale teologico-metafizice si a preocupãrilor politice, în atâtea scene din Infernul, poetul florentin a fost asemãnat cu o „hienã care face poezie printre morminte“.
Se-ntelege, o astfel de caracterizare e brutalã si prin urmare lipsitã de mãsura dreptãtii. Dacã avea atitudini de hienã, n-ar fi fost în stare sã scrie o poemã cu atâtea frumuseti, ca „Divina [Comedie]“ si nici n-ar fi dus o viatã atât de mândrã si plinã de jertfe. Dar nu e mai putin adevãrat cã nici prea multã iubire crestinã n-a arãtat aprigul ghibelin fatã de adversarii sãi. Iubirea lui a fost „mai mult din cap decât din inimã; mai mult teologicã decât evanghelicã”. Nu-i reproseazã aceasta nici Nietzsche, nici alt strãin, ci un italian contemporan, care, pe lângã „Viata lui Iisus“, a scris si „Viata lui Dante“, afirmând din capul locului cã autorul operei „Divina Comedia“ nu poate fi înteles decât de cineva care întruneste aceste trei conditii: sã fie italian, apoi florentin si, pe deasupra, sã fie el însusi poet. Pe tustrele conditiile acest scriitor a crezut cã le împlineste.
Întâmplarea aceasta poate servi ca orientare si pentru români. Dupã ce-am cunoscut crestinismul „din inimã“ al strãbunilor nostri (confirmare fireascã a evlaviei dacilor), ar fi o mare gresealã sã ne orientãm acum dupã crestinismul „din cap“ – adicã, mai exact, „din cãlimarã“, al celor care fac teologie pe veresie. Dupã cum unii ticluiesc o filosofie verbalã, interpretând în chipul cel mai ipotetic viata sufleteascã a poporului nostru, si se desfatã în adevãrate „saturnalii de cuvinte“, asa si altii au început sã facã exercitii verbale cu privire la teologie.
Sã nãdãjduim însã, pentru cinstirea Bisericii si pentru sãnãtatea literaturii române, cã astfel de rãtãciri nu vor dura mult. Simtul religios al poporului nostru, ca si cel estetic, este atât de fin încât orice notã falsã se simte repede, ca o disonantã în cântare sau o patã pe un tablou. Nu e nevoie de schimonoseli stilistice pentru a scrie cinstit teologie. Crestinismul nu e o piedicã pentru originalitatea nimãnui, dacã are talent real, nu numai verbal. Aducem ca martor pe unul din predecesorii lui Nietzsche, care stia ce înseamnã si arta si Evanghelia. „Crestinismul nu vrea sã dea nãvalã spre a desfiinta deosebirile (...), nici sã încheie un fel de tocmealã lumeascã între deosebitele feluri de a fi ale popoarelor; ci vrea numai ca aceste deosebiri sã atârne slobod împrejurul omului, ca o mantie pe care un suveran (...) o aruncã putin în lãturi, ca sã arate cine este, ori ca niste zdrente sub care s-ar fi ascuns o fiintã supranaturalã. Cãci, atunci când deosebirea fluturã atât de liber (împrejurul cuiva), vezi - nu destul de lãmurit –, dar se cheamã ca vezi în fiecare om în parte ceea ce este esential si în altii; vezi, prin urmare, ce este la fel în toti, adicã ceea ce rãmâne la fel - asemãnarea“.
Scriind aceste rânduri, cumpãtatul danez parcã s-ar fi gândit tocmai la crestinismul nostru: discret si neutral, spre deosebire de cel agresiv al schismaticilor de tot felul, încurcati în discutii de lana caprina. „O duzinã de eretici, spune mai departe Kierkegaard, se prind la brat; nu cunosc luptele tãcute care îl asteaptã pe ostasul credintei si pe cel care nu îndrãzneste sã le ocoleascã (...). Din contra, schismaticii se ametesc unii pe altii prin gãlãgie si lãudãrosenie: încearcã prin strigãtele lor sã-si alunge unul altuia frica; gloata aceasta urlãtoare socoteste cã va lua cu asalt cerul sau cã va merge pe calea ostasului credintei, care, în tãcerea universului, nu aude nici un glas de om, ci pãseste singuratic, numai cu grozava lui rãspundere (...). Adevãratul luptãtor pentru credintã este deci martor, niciodatã învãtãtor“.
Minunatã mãrturisire ! Parcã a fost fãcutã anume spre a caracteriza cumpãtarea si neutralitatea crestinismului românesc. Vede oricine cã sfiosul moralist nordic se apropie aici de crestinismul românesc, mai mult lãuntric si discret, - în orice caz lipsit de agresivitatea celor care vor sã plece toatã lumea sub autoritatea Bisericii lor - chiar dacã recunoasterea acestei autoritãti ar fi pur formalã - vanitatis causa.
Concluzia nu poate fi decât una: sã fie oricine cum e croit sã fie. Orientarea sãnãtoasã a Bisericii Române, adicã „ortodoxia sa“, nu are nevoie de alte îndrumãri decât ale propriei sale traditii.

[top]

CINÃ

 

Deschide poarta. Intrã. Sezi la masã –
Acoperitã e cu in curat.
Ia casul alb si proaspãt strecurat
Si frânge pita cea dospitã-n casã.

Livezile de pruni sub frunza deasã
Goldane rourate si-au pãstrat.
Din via mea bea vin întunecat,
Din faguri gustã miere luminoasã.

Când seara dã de ramuri sã se prindã
Si luna-si lasã razele piezis,
Ti-oi dãrui privelistea din tindã.

Sunt dealuri argintate ca icoane
Si vãi de ulmi sfintiti în luminis,
De care stiu, strãine, cã ti-e foame.

Ion Pillat


[top]
Imagini din aceastã paginã

Râmbu Georgiana - Sat pe colinã